Hájíme naše společné zájmy

PŘIDEJTE SE K NÁM!
Jsme aktivní a chceme změnuPŘIDEJTE SE K NÁM!
Všichni máme stejný cílPŘIDEJTE SE K NÁM!

Profesní sdružení poskytovatelů domácí péče

Co je to ASPIDOP?

Asociace soukromých poskytovatelů inovativní domácí péče z.ú.  (také jako "ASPIDOP") je profesním sdružením zastupujícím poskytovatele v segmentech zaměřených na péči poskytovanou v domácím prostředí. A to jak v segmentu domácí zdravotní péče, tak v segmentu terénních sociálních služeb.

Základním cílem ASPIDOP je hájit zájmy svých členů a zastupovat je při jednáních se zdravotními pojišťovnami, dotčenými orgány státní správy, orgány územní samosprávy či jinými zainteresovanými institucemi, a dále pak najít a implementovat systémové řešení zajišťující efektivní zajištění a využitelnost pečujících služeb v domácím prostředí.

ASPIDOP je neziskovou organizací sdružující organizace bez ohledu na jejich velikost a lokalitu působnosti. Důležité je jen, že poskytují své služby osobám v jejich domácím prostředí, splňují kritéria dle stanov asociace, a kromě toho vnímají i potřebu segment domácí péče dále rozvíjet (inovovat) a participovat při jednáních mající vliv na jeho budoucnouct.

Nejde přitom pouze o systém úhrad jako takový, ale o nalezení optimálního systémového řešení, které z dlouhodobého hlediska zajistí, aby se domácí péče (zdravotní i sociální) mohly dále rozvíjet, mohly svým uživatelů nabídnout péči v maximálním možném rozsahu a kvalitě, a to vše při akcentu k možnostem systému, ze kterých jsou tyto druhy služeb hrazeny. Ideálně pak oba segmenty v rámci zmíněných systémových změn co nejvíce propojit. Komplexní domácí péče zákonitě představuje multidisciplinárnost, minimálně pak v rovině zdravotně-sociální, a to je třeba v přístupu k nastavení jakékoli nové koncepce reflektovat.

Čím se asociace zabývá?

hledáním a implementací systémového a koncepčního řešení domácí péče

Hájíme zájmy všech poskytovatelů domácí péče

ASPIDOP hájí zajmy soukromých poskytovatelů domácí zdravotní péče a poskytovatelů terénních sociálních služeb. Především jejich rovnoprávné postavení v možnosti zapojit se do systémových změn, vyjednávání se zdravotními pojišťovnami a ostatními zainteresovanými subjekty. To vše s cílem pomoci ke zvýšení dostupnosti kvalitní a inovativní (s ohledem na možnosti v dané době) domácí péče napříč Českou republikou.

Prosazujeme systémové a dlouhodobě udržitelné řešení

ASPIDOP jako profesní sdružení nemá za cíl hledat a prosazovat řešení, která jsou krátkodobá. Naopak si klade za cíl spolupodílet se na tvorbě dlouhodobé koncepce domácí péče v ČR, která bude reflektovat demografický trend následujících let.

Inovujeme naše služby

ASPIDOP si klade za cíl sdružovat poskytovatele domácí péče, kteří prokázali zájem účelně inovovat své služby. Nelze žádat změnu v systému, pokud sami nemáme snahu systém pozitivně změnit, či v rámci stávajícího systému dělat věci jinak, lépe, efektivněji, a ukazovat tak směr, kterým je možné se vydat.

Provádíme osvětu

ASPIDOP se aktivně podílí na osvětě odborné i laické veřejnosti v oblasti možností zajištění péče ve vlastním sociálním prostředí, tak aby každý mohl v domácím prostředí setrvat tak dlouho, jak jen to bude možné, a bude-li si to přát.

Spojujeme poskytovatele domácí péče

Spojujeme malé, střední i velké poskytovatele. Všechny, kteří vnímají potřebu změny a společně se do procesu transformace chtějí zapojit, nebo věří že je ASPIDOP platformou pro změnu, jíž chtějí být součastí.

Propojujeme poskytovatele domácí zdravotní i sociální péče

ASPIDOP je profesním sdružením, které nevnímá domácí péči jen jako jako zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 925, ale stejně tak i všechny formy terénních sociálních služeb. Skutečně komplexní péče o koncového uživatele služeb totiž bezpochyby vyžaduje oba segmenty a je nezbytné hledat funkční a efektivní koncepci jejich propojení.

Jak se stát členem asociace?

Je to snadné!
1.
Stáhněte si potřebné formuláře
2.
Formuláře vyplňte, podepište a odešlete
3.
Žádost bude posouzena a o výsledku s odůvodněním budete informováni
4.
Pokud se stanete členem ASPIDOP, zašleme Vám plnou moc k Vašemu zastupování
5.
Po obdržení podepsané plné moci z Vaši strany Vás budeme informovat o nejbližším setkání členů
6.
Poté záleží jen na Vás, jak aktivně se budete do činnosti ASPIDOP zapojovat

Nevíte si rady

Ozvěte se nám!

Nadcházející akce, novinky a informace

Ať vám nic neunikne!