Noví členové ASPIDOP

Neděle 4. Listopad 2018

Jsme velmi rádi za to, že naše profesní sdružení získává na důvěře, a že mezi námi můžeme přivítat 10. člena. V současné době tak, asociace sdružuje členy, kteří poskytují své služby ve spádové oblasti představující více jak 3,5 mil. obyvatel.