hájíme vaše zájmy

o asociaci

Čím se asociace zabývá?

Jednodušše. Chceme změnu a máme chuť a energii ji dosáhnout!

ASPIDOP je profesní sdružením, jež zastupuje poskytovatele v segmentech zaměřených na péči poskytovanou v domácím prostředí. A to jak v segmentu domácí zdravotní péče, tak v segmentu terénních sociálních služeb.

 

Cílem je hájit jejich zájmy a zastupovat je při jednáních se zdravotními pojišťovnami, dotčenými orgány státní správy, orgány územní samosprávy či jinými dotčenými institucemi.

 

ASPIDOP je neziskovou organizací sdružující organizace bez ohledu na jejich velikost a lokalitu působnosti. Důležité je jen, že poskytují své služby osobám v jejich domácím prostředí, splňují kritéria dle stanov asociace, a kromě toho vnímají i potřebu segment domácí péče dále rozvíjet (inovovat) a participovat při jednáních mající vliv na jeho budoucnouct.

 

Nejde přitom pouze o systém úhrad jako takový, ale o nalezení optimálního systémové řešení, které z dlouhodobého hlediska zajistí, aby se domácí péče (zdravotní i sociální) mohly dalé rozvíjet, mohly svým uživatelů nabídnout péči v maximálním možném rozsahu a kvalitě, a to vše při akcentu k možnostem systému, ze kterých jsou tyto druhy služeb hrazeny.

Proč se stát našim členem?

Stanete se členem sdružení, kde se věci dotahují, méně se mluví a více pracuje

ASPIDOP nevznikl proto, aby hájil zájmy úzké skupiny poskytovatelů služeb poskytovaných v domácím prostředí, ale zájmy všech těch, podle kterých nastavení současného systému fungování domácí péče vyžaduje změnu. Nejen v oblasti financování, ale změnu založenou na změně v její celkové koncepci, která sice reflektuje současnost, ale nesoustředí se jen na ni. ASPIDOP ma za cíl formou spolupráce a skutečně aktivního zapojení se do jednání s příslušnými institucemi najít a krok po krok uvést v život co možná nejoptimálnější, a především funkční model, který bude připravený na budoucnost.

Jsme přesvědčeni, že nelze jen neustále hledat problém ve financování. Skutečné řešení vyžaduje komplexní analýzu současného stavu a možností. Je třeba vyjít ze zkušeností, ať již lokálních, tak zahraničních, ze současných a budoucích možností systémů finacujících domácí péči, demografického vývoje populace, validovatelných přidaných hodnot domácí péče a dalších aspektů relevantních pro nalezení a implementaci konstruktivního řešení.

Vůdčí principy, na kterých je naše činnost založena

  • SPOLEČENSKÁ ZOPODVĚDNOST
  • REALIZOVATELNÉ CÍLE
  • PROAKTIVITA
  • SCHOPNOST DOTAHOVAT
  • TRANSPARENTNOST
  • ZÁKAZ PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH ZÁJMŮ NA ÚKOR JINÝCH
  • OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

Jak se stát členem asociace?

Je to snadné!
1.
Stáhněte si potřebné formuláře
2.
Formuláře vyplňte, podepište a odešlete
3.
Žádost bude posouzena a o výsledku s odůvodněním budete informováni
4.
Pokud se stanete členem ASPIDOP, zašleme Vám plnou moc k Vašemu zastupování
5.
Po obdržení podepsané plné moci z Vaši strany Vás budeme informovat o nejbližším setkání členů
6.
Poté záleží jen na Vás, jak aktivně se budete do činnosti ASPIDOP zapojovat

Nevíte si rady

Ozvěte se nám!