VAMED domácí péče

VAMED domácí zdravotní péče je součástí NZZ Nemocnice Mělník a v oboru 925 poskytuje domácí zdravotní péči svým pacientům pro lokalitu:

 

  • Mělník a okolí
     

Nespornou výhodou je právě propojení přímo na Nemocnici Mělník, která tak komfortněji pro pacienta a jeho rodinu dokáže zajistit následnou péči v domácím prostředí. Provozovatelem domácí péče je společnost Mělnická zdravotní, a.s., která je členem mezinárodní skupiny VAMED MEDITERRA.

Nemocnice Mělník je spádovou nemocnicí Středočeského kraje pro region čítající cca 120tis. obyvatel. Nemocnice poskytuje akutní 24 hodinovou péči v oborech: chirurgie, traumatologie, ortopedie, interna, gynekologie a porodnictví, neonatologie, neurologie, infekce, ARO, ORL a rehabilitace. K nemocnici patří rovněž areál v Podolí, kde sídlí oddělení Následné péče.


Nadregionální péči, kterou Nemocnice Mělník poskytuje je operace žlučníku (N.O.T.E.S.), intermediální neonatologická JIP, bariatrická léčba obezity a infekční oddělení, které je záložním oddělením pro Středočeský kraj.

 

Více o informací o domácí zdravotní péči naleznete na stránkách link, o Nemocnici Mělník pak zde.