Vedení ASPIDOP.

Zkušenost, schopnost dotahovat a jasná vize změny

Orgány ASPIDOP

PŘEDSEDA

Mgr. Vojtěch Kubec, je předsedou ASPIDOP a zakladatelem sdružení pečujících organizací Včelka, které působí v 7 krajích ČR a měsíčně poskytnou svým uživatelům služby v domácím prostředí v rozsahu více jak 16 000 hodin.

Zdravotně- sociální oblasti, ať již v segmentu pobytových sociálních služeb, nebo v segmentech domácí zdravotní péče a terénních sociálních služeb, se aktivně věnuje více jak 6 let, a v současné době vnímá možnost, a do jisté míry i nutnost takto nabyté zkušenosti využít k dosažení cílů ASPIDOP, jehož vznik incioval a spolupodílel se na celkovém determinování toho, čeho by ASPIDOP jako profesní sdružení mělo dosáhnout, a co by mělo být jeho úlohou.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a jeho "cesta" k segmentům zdravotní a sociální péče byla již v samém začátku velmi ovlivněna tím, že jej práce s lidmi a "pro lidi"naplňuje, dává mu smysl.

Za svůj největší úspěch považuje založení zmíněného sdružení Včelka, kde má více jak 300 kolegyň a kolegů, kteří, jak věří mají k zajišťovanání služeb v tomto směru stejný vztah a hodnotovou orientaci, a svou práci mají stejně tak rádi/y.

SHROMÁŽDĚNÍ

Shromáždění se skládá ze členů ASPIDOP. Každý člen ASPIDOP se může nechat zastoupit na shromáždění třetí osobou na základě plné moci. Počet členů shromáždění je shodný s počtem členů ASPIDOP. Každý z členů ASPIDOP má na shromáždění jeden hlas - blíže čl. 10.2. Stanov.